Nhà Chung Cư

realestast -Nhà Kinh Doanh DEMO 3 $ 3,000,000,000

realestast -Nhà Kinh Doanh DEMO 3

Phan Văn Trị Q.Gò Vấp
 • Diện Tích: 100 M2
 • P Ngủ: 12
 • P Tắm: 12
realestast -Nhà Kinh Doanh DEMO 4 $ 3,000,000,000

realestast -Nhà Kinh Doanh DEMO 4

Phan Văn Trị Q.Gò Vấp
 • Diện Tích: 100 M2
 • P Ngủ: 12
 • P Tắm: 12
realestast -Nhà Kinh Doanh DEMO 5 $ 4,000,000,000

realestast -Nhà Kinh Doanh DEMO 5

Phan Văn Trị Q.Gò Vấp
 • Diện Tích: 100 M2
 • P Ngủ: 12
 • P Tắm: 12
realestast -Nhà Kinh Doanh DEMO 7 $ 5,000,000,000

realestast -Nhà Kinh Doanh DEMO 7

Phan Văn Trị Q.Gò Vấp TP Hồ Chí Minh
 • Diện Tích: 100 M2
 • P Ngủ: 12
 • P Tắm: 12
realestast -Nhà Kinh Doanh DEMO 8 $ 5,000,000,000

realestast -Nhà Kinh Doanh DEMO 8

Phan Văn Trị Q.Gò Vấp TP Hồ Chí Minh
 • Diện Tích: 100 M2
 • P Ngủ: 12
 • P Tắm: 12
realestast -Nhà Kinh Doanh DEMO 9 $ 1,000,000,000

realestast -Nhà Kinh Doanh DEMO 9

Phan Văn Trị Q.Gò Vấp TP Hồ Chí Minh
 • Diện Tích: 100 M2
 • P Ngủ: 12
 • P Tắm: 12